JP / EN

MIZUKA UENO

STAGE INFORMATION

The second Ballet Gala produced by Mizuka Ueno will be staged.
Details have been decided!!

Mizuka will dance with a special guest, Marcelo Gomes

"Jewels from MIZUKA Ⅱ"

17th Nov. 2018 (Sat) 15:00
(Kanagawa Kenmin Hall)

DANCER / PROGRAM

Mizuka Ueno & Marcelo Gomes

・Carmen (Alberto Alonso)

・Libertango (Naoki Takagishi)

      

Mizuka Ueno & Dan Tsukamoto

・Bolero (Roland Petit)

      

Mizuka Ueno & Dan Tsukamoto & Yasuomi Akimoto

・Pas de Trois from Le Corsaire (Marius Petipa)

      

Yurie Shimomura & Tomoya Imai

・Romeo and Juliet (Seiichi Shinohara)

      

Mika Yoshioka

・Manon la mou (Maurice Bejart)

      

Ayako Ono & Yudai Fukuoka

・Craze of before dawn (Naoya Houman)
・Aladdin (David Bintley)

      

Rie Watanabe & Yuichiro Kyoto

・Adagio from Swan Lake act II (Marius Petipa)

      

Kanako Oki & Yasuomi Akimoto

・La Sylphide (August Bournonville)

      

Emi Hariyama & Malakhov Vladimir

・Absence of Story(Toru Shimazaki)

      

Akimi Denda, Mayumi Nishimura, Miho Ueda, Akira Akiyama
Koki Umezawa, Junya Okazaki, Ryuta Takahashi, Naoyoshi Nagase, Daichi Matsuno

・New Creation (Ryuta Takahashi)

^
TOP